Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 31 Svar på motion gällande hållbart byggande Regler och riktlinjer för byggande i Nynäshamn

Emma Solander (MP) har lämnat in en motion som föreslår att kommunstyrelsen ska uppdatera och skärpa kraven och rekommendationerna i styrdokumentet Hållbart byggande Regler och riktlinjer för byggande i Nynäshamn.

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med motionären om att det föreligger ett behov av uppdaterade riktlinjer för hållbart byggande i kommunen. Förvaltningen har redan påbörjat ett arbete med framtagande av riktlinjer för hållbart byggande och bedömer därmed motionen som besvarad.

Kommunstyrelseförvaltningen har till sitt yttrande även inhämtat synpunkter från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Av yttrandet framgår att nämnden inte har något att tillägga i detta skede. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framför dock ett önskemål om att det färdiga dokumentet angående riktlinjer för hållbart byggande remitteras till nämnden för yttrande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-03-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp