Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 27 Överlämning av myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Kommunfullmäktige vill lämna över myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av alkohollagen, samt lag om tobak och liknande produkter till SMOHF.

Nynäshamns kommuns avtal med Södertälje kommun gällande handläggning enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter löpte ut den 31 december 2019. Vid en avtalsförlängning med Södertälje kommun behöver Nynäshamns kommun fortsatt hantera beslutsfattande och administration.

Vid en överlämning av myndighetsansvaret till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (hädanefter benämnt som ”SMOHF”) övergår både beslutsfattande och administration till förbundet.

SMOHF sköter redan tillsyn för rökfria lokaler för Nynäshamns kommun och det bedöms som lämpligt att samla all handläggning och tillsyn enligt alkohol och tobakslagen på samma ställe.

Att en aktör har ett helhetsansvar innebär bättre service för näringsidkarna och den totala administrationen minskar.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2020-02-20 § 26 att beslutsunderlaget ska förtydligas till kommunfullmäktige med de rörliga kostnaderna och socialnämndens intäkter som redovisas i matrisen, samt tydliggöra det interimistiska avtalet.

Förtydligandet av kostnader och intäkter, samt ett tydliggörande av det tillfälliga avtalet som socialförvaltningen har med SMOHF, redovisas på sida 3 i tjänsteutlåtandet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Överlämna myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Ge socialnämnden i uppdrag att utvärdera överlämningen av myndighetsansvar efter ett år.

5 § i Socialnämndens reglemente tas bort.

Ärende KS/2019/0401/206-10 som återremitterades på Kommunfullmäktige 2019-12-12 anses besvarad i och med denna skrivelse.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med en revidering av Harry Bouveng (M), att verksamheten ska övergå den 1 maj 2020.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-03-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp