Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 233 Svar på Motion - Återinförande av årskort - Frejas Holmes parkeringar

Motionen föreslår att innehavare av bryggplatser vid Frejas holme, Nynäshamns segelsällskap, Filip holmes båtklubb samt vid Nynäshamns motorbåtsklubb bör kunna erbjudas årskort för parkeringsplatserna på Frejas holme intill turistbyrån. Tidsbegränsningen föreslås vara sju dygn.

I dagsläget är parkeringen vid Frejas Holme avgiftsfri 1 november – 31 mars och 1 april – 31 oktober är avgiften 10 kronor/timme, 100 kronor/dygn eller 400 kronor/vecka.

Tidigare fanns årskort som gällde parkering i högst 90 minuter i mån av plats på Frejas holme. Årskortet vände sig till de som hyrde säsongsplats på Frejas holme och behövde komma ner och fixa något med båten. I samband med beslut om nya avgifter för parkering 2007 togs möjligheten till årskort bort.

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad är att Frejas holme del av det område öster om järnvägen som bör utvecklas som hamnstad med verksamheter riktade mot båtliv, hamn och offentlig mötesplats. Att utvecklas som hamnstad innebär att bland annat att miljön ska vara offentlig och lätt att orientera sig i och utvecklas med fler besöksverksamheter och mötesplatser. Byggnadshöjden och byggnadsvolymerna ska anpassas så att utblickar mot havet från staden behålls.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-12-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp