Lyssna på sidan Lyssna

§ 232 Förändring av barn- och utbildningsnämndens ansvar för Familjecentralen

Barn- och utbildningsnämnden har sedan 2013 ansvar för kommunens familjecentral som bedrivs som en kommunal frivillig insats med stöd av Socialtjänstlagen.

Innan 2013 låg ansvaret hos socialnämnden. Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har under hösten 2019 fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att överföra ansvaret för familjecentralen från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

  1. Ansvaret för familjecentralen förs över från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden från och med den 1 februari 2020.
  2. 1 kap. 4 § stycke 5 i barn- och utbildningsnämndens reglemente revideras och ges följande lydelse: Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens ungdomsmottagning.” Revideringen gäller från och med den 1 februari 2020.
  3. Nämndbidrag om 1,3 miljoner kronor för helår överförs från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden för 2020. Kostnader som barn- och utbildningsnämnden har för familjecentralen under 2020, innan ansvaret flyttats till socialnämnden, internfaktureras mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-12-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp