Lyssna på sidan Lyssna

§ 231 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter

Den sista december går Nynäshamns kommuns samverkansöverenskommelse med Södertälje kommun gällande arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter ut.

Socialnämnden har inlett en dialog med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för övertagande av myndighetsansvaret under våren 2020. Överlämnandet innebär att taxan för arbetet behöver justeras utifrån förbundets verksamhet.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att Kommunfullmäktige antar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds taxa för 2020 beträffande förbundets verksamhet med arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att:

Besluta att anta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds taxa för 2020 beträffande förbundets verksamhet med arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter. Taxan tillämpas från och med 1 januari 2020.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-09-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp