Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 229 Riktlinje för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun

Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer, samt ange finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nynäshamn ska vara en ekonomiskt hållbar kommun för framtiden. Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att skattemedlen användas effektivt till största nytta för innevånarna i kommunen både idag och imorgon. God ekonomisk hushållning handlar med andra ord om att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv och förutsätter en långsiktig ekonomisk planering.

Ekonomistyrning Nynäshamn är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer om god ekonomisk hushållning, samt att ge en tydlig bild över Nynäshamns Kommuns ekonomiska styrning i det korta och det långa perspektivet. Den nya ekonomistyrning innehåller också en förändrad budgetprocess där beslut om budgeten skall tas i fullmäktige i juni.

Uppdraget att omarbetat samt revidera ekonomistyrningsreglementet finns med i verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta förvaltningens förslag till Riktlinje för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun.

Nynäshamns kommun har tidigare benämnt detta för reglemente för ekonomistyrning men enligt ”KF§139 2018 Riktlinje för styrdokument” så benämns motsvarande dokument nu för riktlinje.

Revideringen gäller från och med att beslutet vunnit laga kraft. Därmed upphör också Reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun senast reviderad 2013- 12-11 §170 att gälla.

Kommunstyrelsen beslutar att utvärdering av förändrad budgetprocess skall redovisas till kommunstyrelsen senast november 2020.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-12-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp