Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 228 Markstrategi reviderad

Markstrategin behandlades i kommunstyrelsen den 2019-06-19. Då beslutades om flera ändringar.

Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar i Markstrategin: "Ordet beslutsunderlag på sidan två, andra stycket, ändras till vägledning.

Sista stycket på sidan fem ändras och får följande lydelse: ”Jordbruksmark, betesmark och skogsmark är en viktig resurs för biologisk mångfald och bevarande av kulturlandskapet som behöver hanteras med förstånd och med hänsyn till framtiden. Kommunen ska dock inte vara långsiktig ägare av vare sig jordbruks- eller skogsmark som inte kan förmodas ha särskild strategisk betydelse och ska därför avyttras på ett kontrollerat sätt med beaktande av rådande marknadsförutsättningar.”

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna dokumentet med dessa ändringar samt att strategin ska följas upp, utvärderas och eventuellt revideras ett år efter antagandet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att:

  • Anta förslaget till markstrategi.
  • Strategin ska följas upp, utvärderas och eventuellt revideras ett år efter antagandet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-12-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp