Lyssna på sidan Lyssna

§ 227 Riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk i Nynäshamns kommun

I januari 2010 trädde Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i Sverige i kraft, nedan kallad minoritetslagen. Lagen utgår från Europarådets konventioner och beskriver hur nationella minoriteters språk, kultur, information och delaktighet ska skyddas och främjas.

Det finns fem erkända nationella minoriteter i Sverige; romer, judar, sverigefinnar, samer och tornedalingar. De nationella minoriteterna har egna, av Språklag erkända, minoritetsspråk: romani chib, jiddisch, finska, samiska och meänkieli.

Den 1 januari 2019 stärktes skyddet ytterligare då lagen reviderades. Bakgrunden till förändringarna är en omfattande statlig utredning som lades fram hösten 2017. Utredningen slog bland annat fast att minoritetslagen inte fått det genomslag som både regeringen och de nationella minoriteterna hoppats på.

Revideringen av minoritetslagen innebär bland annat att kommuner är skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete, skydda minoriteternas språk och kultur med särskilt fokus på barn och unga samt att kommuner har en skyldighet att ge minoriteterna inflytande i frågor som berör dem.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:

Att anta förvaltningens förslag till riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk i Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-09-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp