Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 225 Förslag till nya riktlinjer för avyttring av lös egendom i Nynäshamns kommun

De grundläggande principerna för kommunens möjlighet att avyttra och sälja lös egendom fastslås bland annat kommunallagen. Enligt den ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och fullmäktige ska anta riktlinjer som främjar efterlevnaden av detta.

För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning är det rimligt att sådan utrustning som kommunens verksamheter inte längre har behov av säljs och att den verksamhet som ansvarat för försäljningen får del av den ersättning som kommunen får in.

Försäljning av kommunens egendom ska alltid ske på affärsmässiga grunder och till ett marknadsmässigt pris. Exempel på lös egendom kan vara verktyg, maskiner, datorer, fordon, digitalkameror, mobiltelefoner och husgeråd.

Vid försäljningen måste kommunen dessutom iaktta övriga kommunalrättsliga principer. Det är exempelvis inte tillåtet för kommunen att ge understöd åt enskilda utan att ha särskilt stöd för det i lag.

Kommunen är även bunden att iaktta likställighetsprincipen och får inte ge individuellt riktat näringslivsstöd om det inte föreligger synnerliga skäl för det. Kommunen har dessutom att förhålla sig till EU:s statsstödsregler som bland annat innebär att avyttring till privata aktörer alltid måste ske på marknadsmässiga villkor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  1. Anta förslag till nya riktlinjer för avyttring av lös egendom i Nynäshamns kommun.
  2. Riktlinjerna träder i kraft 1 januari 2020.
  3. Riktlinjerna ersätter kommunstyrelseförvaltningens Regler för försäljning av lös egendom som tillhör Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-12-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp