Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 221-223 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden

Här redovisas de ärenden, medborgarförslag och meddelanden som inkommit inför sammanträdet.

§ 221 Inkomna ärenden

Inga ärenden hade inkommit inför sammanträdet.

§ 222 Inkomna medborgarförslag

Åtta medborgarförslag hade inkommit.

Kommunfullmäktige beslutar att:

  1. Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att den simhall som beräknas vara klar 2030 planeras där nuvarande Vanstaskolan ligger.
  2. Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att kommunen flyttar handikapplatserna vid Folkets hus flyttas till Fredstorget.
  3. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att kommunen inför trafiksäkerhetshöjande åtgärder i berörda delar av, Vikingavägen, korsningen Vikingavägen Lövlundsvägen samt norra delen av Hamngatan.
  4. Till Socialnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att kommunen utökar den kostnadsfria avlösningen i hemmet för anhörig som vårdar man/hustru från 10 tim/mån till 20 tim/mån.
  5. Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att pensionärer kan få arbeta åt Stadsmiljö som bistår dem med redskap.
  6. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att kommunen anlägger en boulebana Gullvivevägen Sorunda.
  7. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att kommunen anlägger en beachbollplan samt rustar upp sandfotbollsplanen Gullvivevägen Sorunda.
  8. Till kultur- och fritidsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att kommunen anlägger ett utomhusgym vid Sunnerby IP, Sorunda.

§ 223 Meddelanden

Kultur- och fritidsnämnden har den 23 september 2019 beslutat att avslå medborgarförslag om att renovera och bygga om grusplanen i Backlura.

Länsstyrelsen i Stockholm har den 5 november 2019 beslutat om att utse ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige från och med den 5 november 2019.

Kultur- och fritidsnämnden har den 7 november 2019 beslutat att anse medborgarförslaget gällande Nynäs Bike Park som besvarat.

Granskning av styrning och kontroll av fastighetsunderhåll har inkommit den 12 november 2019.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-12-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp