Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 269 Riktlinjer för VA-lån

Nynäshamn befinner sig i inledningsskedet av en omfattande satsning på förnyelseområden. Det innebär bland annat en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinje för VA-lån med villkor och tillämpning, delegera till VA-chef att besluta om kortare anstånd med betalning av VA-anläggningsavgift samt delegera till ekonomichef/redovisningschef att i samråd med VA-chef besluta om VA-lån för finansiering av VA-anläggningsavgift.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp