Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 268 Förslag om samverkan inom överförmyndarverksamheten

Salems kommun har framfört önskemål om att få ansluta sig till överförmyndarnämnden.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö kommuner med Haninge kommun som vårdkommun, från och med den 1 januari 2019.

Kommunfullmäktige bör godkänna det förslag till avtal som tagits fram. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet. Kommunfullmäktige bör också godkänna förslag till reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp