Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 267 Taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten 2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den nya taxan och att den ska gälla från och med den 1 januari 2019.

Den senaste taxan fastställdes den 18 november 2015. En årlig höjning av avgifterna har skett genom uppräkning utifrån årets prisbasbelopp.

Avgifterna i den nya taxan bygger på prisbasbeloppet för år 2018, 45 500 kronor.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bestlutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp