Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 265 Förlängning av interimistiskt förbud att skada naturvärden i och omkring kalkbrottet i Stora vika

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga det interimistiska förbundet att skada naturvärden i och omkring kalkbrottet i Stora Vika.

Beslutet att införa ett interimistiskt förbud togs i december 2015.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick då i uppdrag att förbereda beslut om kommunalt naturreservat som ska fattas senast den 15 december 2018. Flera saker gör att arbetet med reservatsbildandet har tagit längre tid än förväntat. Därför vill kommunstyrelsen nu att förbudet förlängs.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bestlutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp