Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 264 Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de revideringar som gjorts.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun med följande justeringar.

Sidan 8 – Förlorad arbetsinkomst – Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utges med verifierat belopp, frasen ”dock högst 3,5 procent av riksdagsarvodet” ska strykas från reglementet.

Sidan 10 – Arvode för sammanträde – Följande läggs till som sista stycke under rubriken Arvode för sammanträde. ”Arvode utgår med dubbelt mötesarvode för 1:a vice ordförandem utom för 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen, samt 1,5 gånger mötesarvode för 2:a vice ordförande.

Reglementet ska gälla från och med den 1 januari 2019.

Följande tillägg ska göras i Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om att tillsätta en styrgrupp för genomlysning av kommunens organisation.

Föreslagen styrgrupp erhåller presidiearvode motsvarande 2 prisbasbelopp till styrgruppens ordförande samt med 0,5 prisbasbelopp till styrgruppens vice ordförande med utbetalning 1/12 varje månad under tiden utredningen pågår.

Följande tillägg ska göras i Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om att tillsätta en näringslivsberedning.

Föreslagen Näringslivsberednings ordförande erhåller presidiearvode motsvarande 2 prisbasbelopp med utbetalning 1/12 varje månad. Övriga medlemmar i referensgruppen medges ersättning i enlighet med vad som framgår av den andra paragrafen i samma reglemente.

 

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp