Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 253-263 Val till diverse samfällighetsföreningar med mera samt övriga valärenden

Valberedningen presenterade sina förslag och kommunfullmäktige godkände samtliga nomineringar.

Val av ombud och ersättare för ombud i Oxnögården, Ängsholmen samfällighetsförening

Ombud

Rolf Gradin (M),

Val av ombud och ersättare för ombud i Torps skifteslags samfällighetsförening

Ombud

Peter Wennerberg (C),

Ersättare för ombud

Per Lennartsson (S),

Val av ombud i Älby samfällighetsförening

Ombud

Ove Forsberg (S),

Ersättare för ombud:

Rolf Gradin (M),

Val av ombud och ersättare för ombud i Elfvikens torrläggningsföretag

Ombud

Ove Forsberg (S),

Ersättare för ombud

Rolf Gradin (M),

Val av ombud och ersättare för ombud i Östra Styrans våtmarker

Ombud

Per Lennartsson (S),

Ersättare för ombud

Göran Briving (M),

Val av ombud och ersättare för ombud i Södra Dyars torrlägningsföretag

Ombud

Per Lennartsson (S),

Ersättare för ombud

Rolf Gradin (M),

Val av ombud och ersättare för ombud i Norra Dyars torrläggningsföretag

Ombud

Per Lennartsson (S),

Val av ombud och ersättare för ombud i Ristomta Eneby torrläggningsföretag

Ombud

Per Lennartsson (S),

Ersättare för ombud

Rolf Gradin (M),

Val av ombud och ersättare för ombud i Kvastbindaren Fastighets AB

Ombud

Harry Bouveng (M),

Ersättare för ombud

Patrik Isestad (S),

Nominering av styrelseledamot i Kommuninvest ekonomisk förening

Kommunfullmäktige beslutar att nominera följande till Kommuninvest Ekonomisk förenings styrelse:

Harry Bouveng (M),

Patrik Isestad (S),

Övriga valärenden

Val av ersättare i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige utser Emma Solander (MP) till ersättare i kommunstyrelsen på ersättarplats 9 och för den återstående mandatperioden.

Ändring av titel för oppositionsråd

Kommunfullmäktige beslutar att ändra titel för oppositionsråd till kommunalråd i opposition.

Ändring av titel för vice ordförande samt val av andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att:

Ändra titel för vice ordförande i kommunstyrelsen till förste vice ordförande.

Utse Patrik Isestad (S) till andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp