Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 225-231 Val till Letupa AB, Vårljus AB med flera

Ombud och ersättare till olika företag och förbund.

Valberedningen presenterade sina förslag och kommunfullmäktige godkände samtliga nomineringar. 

Val av ombud i Letupa AB

Ombud

Georgios Tsiouras (M),

Ersättare för ombud:

Patrik Isestad (S),

Lekmannarevisor:

Göran Palmedal (M),

Ersättare för lekmannarevisor:

Kenneth Åhs (S),

Val av ombud och ersättare för ombud i Vårljus AB

Ombud

Annie Östlingsson (M),

Ersättare för ombud

Henrik Persson (S),

Gode män enligt fastighetsbildningslagen

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet om gode män i sin helhet för ny beredning vid valberedningens nästa sammanträde i januari.

Val av ombud och ersättare för ombud i Stockholmsregionens Försäkrings AB

Ombud

Tommy Cumselius (M),

Ersättare för ombud

Patrik Isestad (S),

Ombud

Tommy Cumselius (M),

Ersättare för ombud

Patrik Isestad (S),

Val av ombud och ersättare för ombud till Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Ombud

Bo Persson (L),

Ersättare för ombud

Anders Lindeberg (S),

Val av ombud och ersättare för ombud till Svealands kustvattenvårdsförbund

Ombud

Bo Persson (L),

Ersättare för ombud

Anders Lindeberg (S),

Val av suppleant i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Suppleant

Bo Persson (L),

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp