Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 220 Val till AB Nynäshamnsbostäder

Val av ombud och ersättare för ombud, styrelseledamöter och personliga suppleanter, ordförande och vice ordförande, samt lekmannarevisor och ersättare för lekmannarevisor i AB Nynäshamnsbostäder.

Valberedningen presenterade sina förslag och kommunfullmäktige godkände samtliga nomineringar.

Vänsterpartiet nominerade Bengt Dahlby men röstades ner efter sluten omröstning.

Ledamöter

Tommy Cumselius (M),

Bo Persson (L),

Robert Kiejstut (KD),

Tommy Söderblom (S),

Donald Löfving (SD),

Personliga suppleanter

Håkan Svanberg (M),

Anna Eklund (L),

Jan-Erik Ljusberg (SN),

Liselott Vahermägi (S),

Björn Larsson (SD),

Ordförande: Tommy Cumselius (M)

Vice ordförande: Bo Persson (L)

Lekmannarevisorer:

Kenneth Åhs (S),

Göran Palmedal (M)

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp