Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 213 Val till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Valberedningen presenterade sina förslag och kommunfullmäktige godkände samtliga nomineringar.

Ledamöter

Daniel Adborn (L),

Bodil Toll (M),

Fredrik Sönnergren (M),

Patrik Larsson (C),

David Öberg (KD),

Göran Bergander (S),

Anne-Christina Lindeberg (S),

Johnny Edholm (S),

Anneli Hansson (MP),

Hans-Ove Krafft (SN),

Donald Löfving (SD),

Ersättare:

Anna Eklund (L),

Åke Jonsson (M),

Johan Gillqvist (M),

Peter Wennerberg (C),

Britt-Marie Jakobsson (PPiN),

Helen Sellström-Edberg (S),

Lena Öhman (S),

Yvonne Lundin (S),

Leif Branting (MP),

Per Ranch (SN),

vakant (SD)

Ordförande tillika kommunalråd: Daniel Adborn (L)

Förste vice ordförande: Bodil Toll (M)

Andre vice ordförande: Göran Bergander (S)

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp