Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 204-206 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden

Inga ärenden hade inkommit, men fyra medborgarförslag samt 12 meddelanden inför sammanträdet den 12 december 2018.

Inga ärenden hade inkommit till sammanträdet den 12 december 2018.

Fyra medborgarförslag hade inkommit.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande en bastu vid havet för alla i Nynäshamn till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande flytt av hastighetsbegränsningsskyltar till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande begränsa trafiken på strandvägen på vissa tider och dagar till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande asfaltering av vägbulor i parkeringshus till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Du kan läsa medborgarförslagen här.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

12 meddelanden hade inkommit till sammanträdet den 12 december 2018.

Kommunfullmäktige beslutade att lägga dessa till handlingarna.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp