Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 7-11 Inkomna ärenden med mera

Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag, meddelanden, avsägelser och valärenden.

§ 7 Inkomna ärenden

Inga ärenden finns att rapportera.

§ 8 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag har inkommit från Kurt Nyberg om förbättrad trafiksäkerhet på Mörbyvägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 9 Meddelanden

Kommunstyrelsen har den 14 december 2016, § 248, besvarat medborgarförslag om att förtydliga årsredovisningarna 2016 och framåt med data ur internredovisningen.

Barn- och utbildningsnämnden har den 15 december 2016, § 165, besvarat medborgarförslag om solskydd och bildäcksgungor på förskolor och skolor, samt att avslå medborgarförslaget i delen som handlar om att ersätta lättmjölken på kommunens förskolor med standardmjölk.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 december 2016, § 269, beslutat att bifalla medborgarförslag om belysning av gångbana mellan Telegrafgatan och Stathmosvägen.

§ 10 Avsägelser

Gabriella Sloot (V) har den 15 december 2016 inkommit med en avsägelse av uppdraget som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Per Eng (S) har den 21 december 2016 inkommit med en avsägelse av uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

§ 11 Valärenden

Liselotte Vahermägi presenterade nomineringar till fyllnadsval för Socialdemokraternas del.

Till Kultur- och fritidsnämnden nomineras Bengt Lövberg som ledamot och Daniel Jorbark som ersättare.

Till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden nomineras Jonny Edholm som ledamot och Anki Lindeberg som ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkände samtliga nomineringar.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp