Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 6 Svar på motion om att mäta bullernivån i Nynäshamns kommuns förskolor

Jan-Ove Andersson (SD) och Incan Löfstedt (SD) har lämnat in en motion om att mäta bullernivån i Nynäshamns kommunala förskolor.

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande ska utredas:

Hur många av de kommunala förskolorna som genomfört en bullermätning, kostnader och förutsättningar för att genomföra en kontroll av bullernivån på samtliga kommunala förskolor?

Hur många av de kommunala förskolorna som har en plan för hur de ska arbeta för att få ner bullret på sin förskola, samt möjligheter och kostnader för att ta fram planer för att minska bullret åt de förskolor som saknar sådana?

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ett yttrande där nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att mäta bullernivån i Nynäshamns kommunala förskolor.

Vidare har barn- och utbildningsförvaltningen lämnat kompletterande information om hur det ser ut i kommunens förskolor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Besluta avslå motion om att mäta bullernivån i våra förskolor.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att anse motionen vara besvarad.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp