Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 156-158 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden

Här redovisas de ärenden, medborgarförslag och meddelanden som inkommit till sammanträdet.

§ 156 Inkomna ärenden

Miriam Malm (V) har den 30 augusti 2018 inkommit med en motion om införande av 80, 90, 100 modellen.

Rolf Hofsten (PPiN) har den 3 september 2018 inkommit med en motion angående vänort i Polen.

Miriam Malm (V) har den 5 september 2018 inkommit med en motion gällande New Public Management (NPM).

§ 157 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe till Sjötelegrafen samt ett övergångsställe vid Nynäsvägen 7 har inkommit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om att man bygger en danspaviljong i svandammsparken eller en dansbrygga i hamnen har inkommit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till Kultur och fritidsnämnden.

Medborgarförslag om gropar i marken vid Viaskolans- skolgård, parkering även fotbollsplanen samt att barnens klädhängare hänger för tätt har inkommit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö och samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande två övergångsställen, vid Sjötelegrafen och vid Nynäsvägen 7 till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande anläggning av danspaviljong i svandammsparken eller en dansbrygga i hamnen till kultur- och fritidsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande gropar i marken vid Viaskolans skolgård, parkering även fotbollsplanen samt att barnens klädhängare hänger för tätt till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

På punkten 3 beslutade kommunfullmäktige enligt Daniel Adborns förslag att delegera beslutanderätten till barn- och utbildningsnämnden.

§ 158 Meddelanden

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 september 2018 att anse medborgarförslaget om att kommunen ska ordna utomhusbio i Svandammsparken sommartid besvarat.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 september 2018 att avslå medborgarförslaget om att sätta upp en minnesplakett på en av bänkarna i Ösmo centrum.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade även att föreslå miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att revidera dokumentet ”Riktlinjer för skyltning i Nynäshamns kommun” enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp