Lyssna på sidan Lyssna

§ 92-97 Årsredovisning 2016 för Nynäshamnsbostäder AB, Tegeltraven AB, Nynäshamns Exploatering AB med flera

Nynäshamnsbostäder AB, Tegeltraven AB och Nynäshamns Exploatering AB med flera har översänt revisionsberättelse och års-redovisning för år 2016.

§ 92 Årsredovisning för 2016 - Nynäshamnsbostäder AB, Tegeltraven AB och Nynäshamns Exploatering AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar för rapporten och tar del av informationen.

§ 93 Årsredovisning 2016 för Södertörns Brandförsvarsförbund

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackard för rapporten och tar del av informationen.

§ 94 Årsredovisning 2016 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

En medborgare hade inkommit med en fråga och fick ställa denna under sammanträdet. Patrik Isestad (S) besvarade frågan.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar för rapporten och tar del av informationen.

§ 95 Årsredovisning 2016 - Samordningsförbundet Östra Södertörn

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar för rapporten och tar del av informationen.

§ 96 Årsredovisning 2016 - Södertörns överförmyndarnämnd

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar för rapporten och tar del av informationen.

§ 97 Årsredovisning 2016 - Södertörns upphandlingsnämnd.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tackar för rapporten och tar del av informationen.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp