Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 91 Nynäshamns kommuns årsredovisning 2016

Kommunstyrelsen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2016.

Minimikravet för god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Att realisationsvinster inte ska räknas i intäkterna då avstämning mot detta balanskrav görs. Om underskott uppstår ska det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas inom tre år.

Kommunen uppfyller balanskravet för 2016. Resultatet redovisas till 23,5 miljoner kronor. Av det utgör VA-verksamheten 4,8miljoner kronor samt realisationsvinster 1,2 miljoner kronor.

Det justerade balanskravsresultatet innebär ett överskott på 17,4 miljoner kronor. Resultatet för 2016 medger en avsättning till resultatutjämningsreserven med 3,7 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2016 inklusive barnbilaga.

VA-verksamhetens resultat på 4,8 miljoner kronor balanseras i internredovisningen för år 2016.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp