Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 89-90 Revisorerna och revisionsberättelse för 2016

Göran Palmedal från kommunrevisionen presenterade revisionsberättelse för år 2016.

Revisorerna har i en revisionsberättelse daterad den 4 april 2017 tillstyrkt att styrelsen, de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Incan Löfstedt (SD) yrkade på att inte ge kommunstyrelsen ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp