Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 66 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn

Samordningsförbundet Östra Södertörn har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2019. Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. 

Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2019.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-06-15

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp