Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 56-57 Avsägelser och valärenden

Här redovisas de avsägelser och valärenden som hanterades under sammanträdet. 

§ 56 Avsägelser

Tre avsägelser hade inkommit till kommunfullmäktige:

Eva-Lena Persson avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Anna Eklund avsäger sig samtliga sina uppdrag. Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, ersättare i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och som suppleant i Tegeltraven Holding AB och AB Nynäshamnsbostäder. 

Daniel Adborn (L) avsäger sig sitt uppdrag som ordförande och ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

§ 57 Valärenden

Agneta Tjärnhammar (M) presenterade valberedningens nomineringar till Alkärrsplan Utveckling AB. Ledamöter: Bodil Toll (M), Håkan Svanberg (M) och Maria Gard Günster ( C ). Den fjärde platsen tillhör Socialdemokraterna men de har avstått att nominera. På femte plats nominerar valberedningen Klas Rydström (SD).

Suppleanter: Tommy Cumselius (M), Bengt-Göran Pettersson (KD), Socialdemokraterna har avstått från att nominera till den tredje suppleanten, och som fjärde suppleant Rebecka Ädel (SD). 

Socialdemokraterna valde senare att nominera Patrik Isestad (S) som ordinarie ledamot och Göran Bergander (S) som ersättare.

Ordförande: Bodil Toll (M). Lekmannarevisorer: Kenneth Åhs och Göran Palmedal som ersättare

Socialdemokraterna har, genom Liselotte Vahermägi, inkommit med ett särskilt yttrande till att de avstått till att nominera. 

Val till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Maria Gard Günster ( C ) som ordförande. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Socialdemokraterna nominerar Linda Walkeby (S) som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Christer Dahl (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Liberalerna nominerade Tobias Östring (L) som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Bo Persson (L) som ersättare i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och som suppleant i Nynäshamnsbostäder AB och Tegeltraven Holdning AB Helena Göransson (L).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag samt Socialdemokraternas och Liberalernas förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-06-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp