Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 12 Svar på medborgarförslag angående förändring av hantering av medborgarförslag

Ett medborgarförslag har inkommit om att förändra hur medborgarförslag ska hanteras i syfte att avlasta tjänstemannen, ge större dignitet till förslag som kommer upp till behandling och att öja möjlighet till diskussion och dialog.

Den 7 mars 2018 inkom ett medborgarförslag till Nynäshamns kommun om att förändra hur medborgarförslag ska hanteras i syfte att avlasta tjänstemännen, ge större dignitet till förslag som kommer upp till behandling och att öka möjlighet till diskussion och dialog.

Förslagsställaren föreslår e-förslag som ett sätt att hantera inkomna förslag från medborgare. E-förslag rekommenderades av demokratiutredningen 2014 och har införts i många kommuner med önskad effekt åstadkommen. En projektgrupp har i en handlingsplan inom ramen för kommunens digitaliseringsprojekt föreslagit att e-förslag införs.

Arbetet för att utreda hur införandet kan ske och vad som skulle krävas pågår för närvarande. För utförligare information om utredningen av medborgarförslaget läs beslutsunderlag 3 Rapport – Ändrad hantering av medborgarförslag.

Det finns för närvarande en pågående utredning som syftar till att undersöka möjligheten att införa e-förslag i Nynäshamns kommun. Eftersom att det redan utreds om det är möjligt att utöka våra e-tjänster på det sätt som förslagsställaren föreslår bedömer förvaltningen att medborgarförslaget anses vara besvarat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses vara besvarat.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp