Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 06-08 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden

Inga ärenden hade inkommit och inte heller några meddelanden. Däremot hade tre medborgarförslag inkommit.

§ 7 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag från Anna-Lena Lundén om ett nytt äldreboende i Ösmo Centrum för att få närhet till kollektivtrafik.

Medborgarförslag från Tommy Hedlund om en tillbyggnad med solceller på taket samt ändring av layouten på befintlig byggnad för att optimera nyttjandet av ishallen och lokalerna men även underlätta accessen till och från byggnaden.

Medborgarförslag från Anders Johansson om att addera 8 parkeringsplatser vid Segersängs pendeltågsstation genom att omlokalisera miljöstationen till småhusområdets parkeringsplats, omlokalisera rörelsehindrade parkeringsplatserna en aning, tillåta parkering längs villastaket vid stationsparkeringen samt att skylten vändplan avlägsnas.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande ett nytt äldreboende i Ösmo Centrum för att få närhet till kollektivtrafik.

Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande ombyggnation av ishallen.

Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande 8 nya parkeringsplatser vid Segersängs pendeltågstation.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp