Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 7-9 Inkomna ärenden med mera

Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden.

§ 7 Inkomna ärenden

Inga ärenden hade inkommit till sammanträdet den 10 januari 2018.

§ 8 Inkomna medborgarförslag

Den 18 oktober 2017 inkom ett medborgarförslag från Birgitta Öberg om att iordningställa en lund på Trehörningen i samband med att en ny transformationsstation byggs. 

Kommunstyrelsen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö-och samhällsbyggnadsnämnden.

Den 12 december 2017 inkom Elliina Tammiksaare med flera med ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga en park för lek och olika sportaktiviteter till ungdomarna på Backluraområdet. 

Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden.

Den 30 november 2017 inkom Sten E Larsson med ett medborgarförslag om att kommunen ska göra en permanent gångstig av den stig som nu finns mellan Nynäshamns station och Skärgårdshotellet i Järnvägsparken. 

Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Den 19 juli 2017 inkom ett medborgarförslag om att utreda en hemlöshetslösning. Kommunstyrelsen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till socialnämnden.

§ 9 Meddelanden

Denna punkt finns i ett annat filmklipp. Se här.

Kommunstyrelsen har den 29 november 2017 beslutat att avslå medborgarförslag om ekonomiskt stöd till Nynäshamns kattförenings katthem.Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden har den 7 december 2017 beslutat att:

  1. Bifalla medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet på Mörbyvägen genom att måla gul linje i körbanekant på Mörbyvägens västra sida på den sträcka där förbud att stanna och parkera gäller.
  2. Avslå medborgarförslagets förslag om att sätta upp ”bågskyltar”.
  3. Parkeringsövervakning sker idag enligt förslagsställarens önskemål och lämnas därmed utan åtgärd.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp