Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 12 Avgift på turbundna resor till och från daglig verksamhet

Den 24 oktober 2017 beslutade socialnämnden bland annat att överlämna ett förslag till kommunfullmäktige om att införa en avgift för turbundna resor som körs av yrkesmässig taxi till daglig verksamhet och till dagverksamhet.

Enligt förslaget ska avgiften för resor till och från daglig verksamhet ligga på en kostnad om 490 kronor per månad och avgiften för resor till och från dagverksamhet för äldre ska ligga på en avgift om 30 kronor per dag. Den maximala kostnaden för resor till dagverksamhet ska dock maximalt uppgå till 490 kronor per månad.

Socialnämnden beslutade samtidigt att avslå socialförvaltningens förslag till en höjning av maxtaxan avseende hemtjänstavgiften.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  1. Införa en avgift på 490 kronor per månad för resor till och från daglig
    verksamhet.
  2. Införa en avgift på 30 kronor per dag för resor till och från
    dagverksamhet för äldre. Den maximala kostnaden avgiften får högst uppgå till 490 kronor per månad.

Avgifterna träder i kraft den 1 februari 2018.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om att återremittera ärendet.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp