Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 11 Markanvisning, del av Vansta 3:1

St1 Sverige AB har inkommit med en ansökan om markanvisning på del av fastigheten Vansta 3:1 i Ösmo för etablering av handelsplats för drivmedel och anläggning för fordonstvätt samt snabbmatsförsäljning.

Mark och exploateringsenheten har i dialog med St1 Sverige AB tagit fram ett markanvisningsavtal i syfte att avtala om ramarna för mål och avgränsningar för detaljplanen, reglera parternas åtaganden, samordning mellan parterna åstadkomma en ny exploatering för handelsplats för drivmedel- och fordonstvättsanläggning samt eventuellt snabbmatsförsäljning inom utpekat område.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

  1. Godkänna undertecknat markanvisningsavtal för utveckling av handelsplats för drivmedel- och fordonstvättanläggning samt snabbmatsförsäljning inom del av fastigheten Vansta 3:1.
  2. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt planuppdrag har tagits.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp