Lyssna på sidan Lyssna

Protokoll, kallelser och möten 

Här hittar du årets protokoll från alla kommunens nämnder, när möten hålls och kallelser till dessa. 

Protokoll

Protokoll som publiceras på webbplatsen är kopior av de protokoll som har justerats och de publiceras någon eller några dagar efter att det har anslagits på Anslagstavlan. Detta beror på att protokollet expedieras till berörda nämnder, förbund och/eller myndigheter innan det publiceras. Det sker även en handpåläggning innan protokollet kan publiceras på webbplatsen. Om det saknas sidor, paragrafer, kortare texter eller textstycken i protokollet beror det på att hela ärendet, eller delar av det, inte får publiceras på grund av sekretess eller bestämmelser i Dataskyddsförordningen, GDPR. Om det saknas bilagor, som exempelvis särskilda yttrande, beror det på att filen inte finns tillgänglig i rätt format.

Vill du ta del av protokollen efter justering med justeringsmännens underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta respektive nämnd.

Kallelser/dagordningar

Här hittar du även nämndernas dagordningar innevarande år. Till vissa av ärendena finns det ytterligare beslutsunderlag. Vill du ta del av dessa beslutsunderlag och tidigare års dagordningar för en nämnd kontakta respektive nämnd.

På webbplatsen presenterar vi årets protokoll samt protokoll tre år bakåt i tiden.

Söker du ännu tidigare protokoll är du välkommen att kontakta respektive nämnd.

Kommunfullmäktige

Protokoll

Kommunfullmäktiges sammanträden

Välkommen till Folkets hus för att delta på kommunfullmäktiges möten. Kommunfullmäktiges budgetsammanträde börjar klockan 15.00, övriga sammanträden börjar klockan 19.00.

Kommunfullmäktige 16 januari 2020 - Observera! Inställt sammanträde.
Kommunfullmäktige 13 februari 2020
Kommunfullmäktige 12 mars 2020
Kommunfullmäktige 16 april 2020
Kommunfullmäktige 14 maj 2020 - Observera! Inställt sammanträde.
Kommunfullmäktige 10 juni 2020
Kommunfullmäktige 11 juni 2020 (budget)
Kommunfullmäktige 17 september 2020
Kommunfullmäktige 15 oktober 2020
Kommunfullmäktige 12 november 2020
Kommunfullmäktige 10 december 2020

Kommunstyrelsen

Protokoll

Kommunstyrelsens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen 16 januari 2020
Kommunstyrelsen 13 februari 2020 (temadag)
Kommunstyrelsen 20 februari 2020
Kommunstyrelsen 19 mars 2020
Kommunstyrelsen 27 mars 2020 (temadag)
Kommunstyrelsen 2 april 2020 (temadag)
Kommunstyrelsen 23 april 2020
Kommunstyrelsen 19 maj 2020
Kommunstyrelsen 28 maj 2020 (temadag)
Kommunstyrelsen 17 juni 2020
Kommunstyrelsen 3 september 2020
Kommunstyrelsen 24 september 2020
Kommunstyrelsen 1 oktober 2020 (temadag)
Kommunstyrelsen 22 oktober 2020
Kommunstyrelsen 19 november 2020
Kommunstyrelsen 3 december 2020 (temadag)
Kommunstyrelsen 17 december 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 februari 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 mars 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 april 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 maj 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 juni 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 augusti 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 oktober 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 december 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 december 2020

Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Barn- och utbildningsnämnden 29 januari 2020
Barn- och utbildningsnämnden 19 februari 2020
Barn- och utbildningsnämnden 18 mars 2020
Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2020
Barn- och utbildningsnämnden 20 maj 2020 
Barn- och utbildningsnämnden 10 juni 2020
Barn- och utbildningsnämnden 26 augusti 2020
Barn- och utbildningsnämnden 23 september 2020
Barn- och utbildningsnämnden 21 oktober 2020
Barn- och utbildningsnämnden 18 november 2020
Barn- och utbildningsnämnden 16 december 2020

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 14 januari 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 4 februari 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 4 februari 2020 tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 4 mars 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 april 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 april 2020 tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 6 maj 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 27 maj 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 12 augusti 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 9 september 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 9 september 2020 tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 7 oktober 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 november 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 november 2020 tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 december 2020

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskottsammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 13 januari
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 9 mars
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 14 april INSTÄLLT
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 4 maj
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 1 juni
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 7 september
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2 november
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 30 november

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 januari 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens temadag 13 februari 2020 (förmiddag gemensamt med kommunstyrelsen)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 18 februari 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 17 mars 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens temadag 31 mars 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 14 april 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 19 maj  2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 16 juni 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 augusti 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 september 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens temadag 29 september 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 20 oktober 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens temadag 3 november 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 17 november 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1 december 2020

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Protokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 7 januari 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 februari 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 februari 2020 tillsammans med barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 3 mars 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 3 mars 2020 tillsammans med socialnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 17 mars 2020 tillsammans med kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1 april 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1 april 2020 tillsammans med barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 5 maj 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 12 maj 2020 tillsammans med socialnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2 juni 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2 juni 2020 tillsammans med kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 18 augusti 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 18 augusti 2020 tillsammans med socialnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 9 september 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 9 september 2020 tillsammans med barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 21 september 2020 tillsammans med kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 6 oktober 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 6 oktober 2020 tillsammans med socialnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 3 november 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 3 november 2020 tillsammans med barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 17 november 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 17 november 2020 tillsammans med kultur- och fritidsnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Socialnämndens arbetsutskott 14 januari
Socialnämndens arbetsutskott 4 februari
Socialnämndens arbetsutskott 17 mars
Socialnämndens arbetsutskott 14 april
Socialnämndens arbetsutskott 12 maj
Socialnämndens arbetsutskott 2 juni
Socialnämndens arbetsutskott 18 augusti
Socialnämndens arbetsutskott 15 september
Socialnämndens arbetsutskott 13 oktober
Socialnämndens arbetsutskott 10 november
Socialnämndens arbetsutskott 1 december

Valnämnden


Det finns inga protokoll publicerade för 2020 ännu.

Valnämndens möten under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Valnämnden har inga inplanerade sammanträdesdagar för år 2020.

Kommunstyrelsens landsbygdsutskott

Landsbygdsutskottet är inte verksamt längre. Se protokoll från tidigare år

Rådgivande grupper

Södertörns upphandlingsnämnd

Protokoll

Protokollen för Södertörns upphandlingsnämnd publiceras på
Haninge kommuns webbsidan för protokolllänk till annan webbplats

Sidan granskad 2020-09-08

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp