Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Protokoll, kallelser och möten 

Här hittar du årets protokoll från alla kommunens nämnder, när möten hålls och kallelser till dessa. 

På webbplatsen presenterar vi årets protokoll samt protokoll tre år bakåt i tiden.

Söker du ännu tidigare protokoll är du välkommen att kontakta respektive nämnd.

Protokoll

Protokoll som publiceras på webbplatsen är kopior av de protokoll som har justerats. Protokollet publiceras någon eller några dagar efter att det har anslagits på Anslagstavlan. Detta beror på att protokollet expedieras till berörda nämnder, förbund och/eller myndigheter innan det publiceras. Det sker även en handpåläggning innan protokollet kan publiceras på webbplatsen.

Vill du ta del av protokollen efter justering med justeringsmännens underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta respektive nämnd.

Om det saknas sidor, paragrafer, kortare texter eller textstycken i protokollet beror det på att hela ärendet, eller delar av det, inte får publiceras på grund av sekretess eller bestämmelser i Dataskyddsförordningen, GDPR.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll

Kommunstyrelsens landsbygdsutskotts protokoll

Landsbygdsutskottet är inte verksamt längre. Se protokoll från tidigare år

Rådgivande grupper

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll

Protokollen för Södertörns upphandlingsnämnd publiceras på
Haninge kommuns webbsidan för protokolllänk till annan webbplats

Kallelser/dagordningar

Här hittar du nämndernas dagordningar innevarande år. Till vissa av ärendena finns det ytterligare beslutsunderlag. Vill du ta del av dessa beslutsunderlag och tidigare års dagordningar för en nämnd kontakta respektive nämnd.Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts dagordningar

Rådgivande grupper

Mötestider för kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden

Välkommen till Folkets hus för att delta på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktige 10 januari 2019
Kommunfullmäktige 14 februari 2019
Kommunfullmäktige 14 mars 2019
Kommunfullmäktige 25 april 2019
Kommunfullmäktige 16 maj 2019
Kommunfullmäktige 13 juni 2019
Kommunfullmäktige 18 september 2019
Kommunfullmäktige 17 oktober 2019
Kommunfullmäktige 13 november 2019
Kommunfullmäktige 14 november 2019
Kommunfullmäktige 12 december 2019

Kommunstyrelsens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen 24 januari
Kommunstyrelsen 31 januari (temadag)
Kommunstyrelsen 21 februari
Kommunstyrelsen 6 mars (temadag)
Kommunstyrelsen 7 mars (temadag)
Kommunstyrelsen 4 april
Kommunstyrelsen 25 april
Kommunstyrelsen 23 maj
Kommunstyrelsen 29 maj (temadag)
Kommunstyrelsen 19 juni
Kommunstyrelsen 5 september
Kommunstyrelsen 26 september
Kommunstyrelsen 3 oktober (temadag)
Kommunstyrelsen 24 oktober
Kommunstyrelsen 21 november
Kommunstyrelsen 5 december (temadag)
Kommunstyrelsen 12 december

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 februari
Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 mars
Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april
Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 maj
Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 juni
Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 augusti
Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 september
Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober
Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 november
Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 november
Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december

Valnämndens möten under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Valnämndens sammanträde

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Barn- och utbildningsnämnden 23 januari
Barn- och utbildningsnämnden 20 februari
Barn- och utbildningsnämnden 20 mars
Barn- och utbildningsnämnden 17 april
Barn- och utbildningsnämnden 22 maj 
Barn- och utbildningsnämnden 12 juni
Barn- och utbildningsnämnden 28 augusti
Barn- och utbildningsnämnden 25 september
Barn- och utbildningsnämnden 23 oktober
Barn- och utbildningsnämnden 20 november 
Barn- och utbildningsnämnden 11 december

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 6 februari
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 6 februari tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 5 mars
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 13 mars tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 april
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 7 maj tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 8 maj
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 29 maj
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 14 augusti
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 11 september
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 11 september tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 9 oktober
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 6 november 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 26 november tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 27 november

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Kultur- och fritidsnämnden 21 januari
Kultur- och fritidsnämnden 4 mars
Kultur- och fritidsnämnden 29 april
Kultur- och fritidsnämnden 20 maj
Kultur- och fritidsnämnden 17 juni
Kultur- och fritidsnämnden 23 september
Kultur- och fritidsnämnden 4 november
Kultur- och fritidsnämnden 16 december

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 22 februari
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 23 april
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 13 maj
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 10 juni
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 16 september
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 21 oktober
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2 december

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 8 januari
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 januari
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5 mars
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 mars
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 april
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 maj
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 28 maj Temadag (halv)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 3 juni Temadag (hel)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 11 juni
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 20 augusti
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 17 september
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1 oktober Temadag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 15 oktober
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 12 november
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 19 november Temadag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 3 december

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 8 januari
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 12 februari
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 12 mars
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 9 april
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 7 maj
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 28 maj
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 6 augusti
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 3 september
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1 oktober
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 29 oktober
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 26 november

Socialnämndens sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Socialnämnden 4 januari
Socialnämnden 29 januari
Socialnämnden 26 februari
Socialnämnden 26 mars
Socialnämnden 23 april
Socialnämnden 28 maj
Socialnämnden 25 juni
Socialnämnden 27 augusti
Socialnämnden 24 september
Socialnämnden 29 oktober
Socialnämnden 26 november
Socialnämnden 28 november Temadag
Socialnämnden 17 december

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Socialnämndens arbetsutskott 15 januari
Socialnämndens arbetsutskott 14 februari
Socialnämndens arbetsutskott 14 mars
Socialnämndens arbetsutskott 9 april
Socialnämndens arbetsutskott 14 maj
Socialnämndens arbetsutskott 13 juni
Socialnämndens arbetsutskott 13 augusti
Socialnämndens arbetsutskott 10 september
Socialnämndens arbetsutskott 17 oktober
Socialnämndens arbetsutskott 14 november
Socialnämndens arbetsutskott  3 december

Sidan granskad 2019-11-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp