Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Intervju med Marcus Svinhufvud

I samband med valet 2018 blev det klart att Nynäshamn framöver kommer att ledas av en ny politisk sammansättning. För barn- och utbildningsnämnden innebär det ett byte av ordförande. Marcus Svinhufvud (M) axlar rollen som ordförande från och med i januari 2019.

BIld på Marcus Svinhufvud

Foto: Mattias Hansson

Hur vill du beskriva dig själv?
Jag är en trebarnsfar som är uppvuxen i Nynäshamn och som återvänt till kommunen efter några år i Stockholm och USA. Jag tror att man behöver utmana sina gränser för att kunna växa och tar gärna på mig ansvarsfulla uppgifter.

Hur tror du andra beskriver dig?
Antagligen som ganska tävlingsinriktad och stundtals kan jag nog vara ganska humoristisk.

Vilka förväntningar har du på ditt nya uppdrag och vad tror du det kommer att innebära?
Jag är fullt medveten om att vi har stora utmaningar i barn- och utbildningsnämnden. Det kommer att innebära mycket och hårt arbete med att lägga upp planer och arbeta systematiskt med uppföljning och utvärdering av de insatser vi gör. Det kommer att krävas ett helt nytt arbete mellan nämnder och gentemot förvaltningen - och jag förstår att detta inte är något som låter sig göras i brådrasket.

Vilka uppgifter anser du är viktigast som ordförande?
Som nämndordförande ska man hålla ihop nämndens arbete och därmed vara tillgänglig för alla nämndledamöter - oavsett partitillhörighet. Jag tycker även att det är viktigt att vara tydlig i kommunikationen externt och internt och där har ordföranden en viktig roll. Ordföranden ska även se till att formulera vad som ska göras - och ge förvaltningen ansvar och frihet att sköta hur det ska göras. Den gränsdragningen är ofta svår men en ordförande behöver hålla perspektivet så tjänstemän och politiker jobbar med rätt arbetsområden.

Vad vill du uppnå?
Jag vill skapa arbetsro och studiero genom att ge bästa möjliga förutsättningar för personal och elever i hela kommunen.

Vilken satsning är den viktigaste nästa år?
En heltäckande plan för lokalerna med tydlig prioritetsordning och tydlig kommunikation om när, var och hur förändringar kommer att ske. Vi behöver även sätta fullt fokus på skolnärvaron, trygghet, och arbetsmiljöarbetet.

Vilka blir utmaningarna?
Förändringar brukar vara obehagliga men oftast nödvändiga för utveckling. Självklart kommer det att vara en utmaning att både sätta en ny riktning och att få alla inblandade att jobba åt samma håll.

Vad gjorde du innan du blev ordförande i barn- och utbildningsnämnden?
Jag är utbildad inom historia, demografi och marknadsföring och har mestadels jobbat med försäljning och marknadsföring inom hållbarhetsområdet. Allra senast med beteendedesign och nudging på ett företag som heter A Win Win World - och nätverket Nudging Sweden.

Varför valde du att engagera dig i politiken? Vad driver dig?
När vi bodde i Segersäng så blev jag engagerad i det lokala föräldrarådet och jag blev utsedd att representera rådet vid möten med kommunen. Vi drev till exempel frågor kring förskolan, en framtida skola, fotbollsplan och trafiksäkerhet på vägen genom byn. Jag insåg att det bästa sättet att kunna påverka var att engagera mig politiskt, vilket jag gjorde 2013. Jag drivs av en vilja att förbättra samhället som vi lever i så att vi som nu är vuxna kan lämna över ett samhälle som är i bättre skick än det vi fick ta över.

Vad gör du helst när du är ledig?
Jag umgås gärna med min fru och mina tre barn. Jag spelar innebandy, tittar gärna när barnen spelar och tränar min sons lag. Musik är en stor del av mitt liv och jag går gärna på konsert. I övrigt så är jag engagerad som ordförande i vår släktförening.

Text: Fredrik Nordensson

Namn: Marcus Svinhufvud.

Ålder: 40 år.

Uppdrag i kommunen: Tillträdande ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige.

Antal år som politiker: 5 (4 som ledamot i barn- och utbildningsnämnden).

Familj: Fru och tre barn.

Fritidsintressen: Att umgås med familjen, idrott, musik, konserter och att samla på Star Wars-figurer från 70-80-talet.

Sidan granskad 2018-12-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp