Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Politisk ledning

Nynäshamns kommun styrs efter valet 2014 av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet och Pensionärspartiet.

De flesta av kommunens politiker är fritidspolitiker som genomför sina politiska uppdrag på fritiden, men har sin huvudsakliga sysselsättning utanför politiken. Den politiska ledningen i kommunen arbetar dock hel- eller deltid och får ersättning för arbetet i form av arvoden. Även oppositionsråden är hel- eller deltidsarvoderade.

Kommunalråd
Patrik Isestadlänk till annan webbplats (S), kommunalråd, ordförande i kommunstyrelsen

Kommunalråd
Daniel Adbornlänk till annan webbplats (L), kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Kristian Eklänk till annan webbplats (MP), landsbygdsutskottets ordförande

Oppositionsråd
Harry Bouvenglänk till annan webbplats (M) 
Vakant (V)

Övriga nämndordföranden
Ola Hägglänk till annan webbplats (S), ordförande i socialnämnden
Linda Walkebylänk till annan webbplats (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Johan Augustssonlänk till annan webbplats (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

35-punktsprogram

Den styrande koalitionen har enats om ett 35-punktsprogram som är en plattform för det politiska arbetet fram till år 2018. Programmet innehåller 35 konkreta förslag som Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är överens om att prioritera under mandatperioden.

35-punktsprogrammet anger även inriktningen för Nynäshamns kommuns viktigaste styrdokument Mål och budget som innehåller kommunens övergripande mål och fördelningen av de ekonomiska resurserna till nämnderna. I rutan Dokument finns hela 35-punktsprogrammet.

Sidan granskad 2018-03-20
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp