Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och arbetsutskottet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för planering av bostäder och infrastruktur samt för skötseln av stadsmiljön.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för:

 • detalj- och översiktsplanering
 • bygglov och rådgivning
 • kulturmiljövård
 • utsmyckning av offentliga platser
 • namnsättning av gator, vägar med mera
 • miljöarbete och hållbar utveckling
 • natur- och skogsvård
 • viltvård och jakt på kommunens mark
 • mätning och kartframställning
 • kommunens gator, vägar och parker
 • snöröjning, parkering och skrotbilar
 • gästhamn och turistbyrå
 • vatten- och avlopp

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet förbereder ärenden som nämnden ska ta beslut om. Vissa ärenden tar arbetsutskottet själv beslut om. Vem som får besluta om ett ärende styrs av delegationsordningen. Arbetsutskottet sammanträder cirka en gång i månaden och mötena är inte offentliga.

Arbetsutskottet är även skönhetsråd och namnkommitté.

Skönhetsrådet

Skönhetsrådet arbetar bland annat med frågor om färgsättning av fasader samt utformning och utsmyckning av cirkulationsplatser.

Namnkommittén

Namnkommitténs uppgift är att bestämma namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser. Kommittén namnsätter även enskilda och samfällda gator och vägar där namn behövs för att kunna besluta om en adress.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ledamöter för mandatperioden 2015-2018

De ordinarie ledamöterna presenteras med bild, kontaktuppgifter och övriga politiska uppdrag när du klickar på respektive persons namn.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2018-02-27
Sidansvarig: Elin Fernström

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp