Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kultur- och fritidsnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning av de senaste besluten från kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden 5 mars 2018


Information om bibliotekshyran

Agneta ström Granlund, kultur-. och fritidschef redogör över den hyra som bilbioteket betalar till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse januari-december 2017

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter lämnas en redogörelse om måluppfyllelse och budget för året 2017.

Svar på medborgarförslag om fasta banor för swimrun

Kultur- och fritidnsämnden beslutade att bevilja förslaget.

Återremiss - svar på medborgarförslag om utegym vid Sälldalen/Porthus

Förslaget avslogs med hänvisning till bland annat att kommunen inte äger mark vid Porthus eller Sälldalen.

Renovering av idrottshallen i Stora vika

Kultur- och fritidsnämnden beställer av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen en renovering och översyn av Stora Vika idrottshall.


Hela protokollet finns att läsa under Protokoll och kallelser 2016 -2018
kultur- och fritidsnämnden.

Prenumeration av kultur- och fritidsnämnden i korthet

Fyll i din anmälan redan idag!

Sidan granskad 2018-05-03
Sidansvarig: Åsa Urberg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp