Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kommunstyrelsens landsbygdsutskott

Nynäshamns kommun bildade landsbygdsutskottet efter valet 2014. Utskottet ska ta fram ett helt nytt landsbygdsprogram som beskriver hur landsbygden ska utvecklas.

Landsbygdsutskottets första uppgift är att kartlägga vad som har gjorts på landsbygden och hur Nynäshamns kommuns nuvarande program, planer och beslut påverkar utvecklingen på landsbygden. Planen är att därefter ha en nära dialog med boende, företagare och föreningar på landsbygden. Det arbetet blir grunden för det landsbygdsprogram som ska vara klart år 2018.

Landsbygdsprogrammet

Programmet ska beskriva vilka insatser som behöver göras för att landsbygden ska utvecklas. Utvecklingsområdena kan exempelvis handla om infrastruktur, kollektivtrafik, samhällsservice, bredbandsutbyggnad, attraktiva bostäder och möjlighet att driva företag på landsbygden.

Mötesdagar kommunstyrelsens landsbygdsutskott 2018

Landsbygdsutskottet håller möte ungefär en gång i månaden förutom juli och augusti. Dessa möten är inte öppna för allmänheten.

» Kommunstyrelsens landsbygdsutskott 29 januari 2018
» Kommunstyrelsens landsbygdsutskott 12 mars 2018
» Kommunstyrelsens landsbygdsutskott 23 april 2018
» Kommunstyrelsens landsbygdsutskott 18 juni 2018
» Kommunstyrelsens landsbygdsutskott 20 augusti 2018
» Kommunstyrelsens landsbygdsutskott 1 oktober 2018
» Kommunstyrelsens landsbygdsutskott 5 november 2018
» Kommunstyrelsens landsbygdsutskott 3 december 2018

Klickar du på datum som är understruket hittar du de tillgängliga handlingarna så som protokoll om mötet har hållits och protokoll är justerat. För de datum som inte är understrukna finns inga aktuella handlingar ännu.

Nyckel för att logga in till politikerportalen
Sidan granskad 2018-03-20
Sidansvarig: Heidi Slotte

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp