Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kommunstyrelsen

Här kan du läsa en kort sammanfattning från kommunstyrelsens sammanträde 24 april

Planeringavdelning har tagit fram förslag på detaljplan för Nynäsgårds station, Kullsta 2

Ett förslag till detaljplan för Kullsta 2 m. fl. har upprättats och ett exploateringsavtal har tecknats mellan Nynäshamns kommun och exploatören AB Nynäshamnsbostäder.
Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Nynäsgårds station och skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med cirka 110 lägenheter.

Planeringavdelning tar fram en lokalförsörjningsplan

Framtagande av en lokalförsörjningsplan pekas ut som ett särskilt viktigt utvecklingsområde i kommunens mål- och budgetdokument 2018-2021.
Ansvaret för framtagande ligger på Planeringsavdelningen där uppdraget att ta fram lokalförsörjningsplanen ges till lokalstrategen.

Ny delegationsordning antagen

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen samt -gemensam struktur för nämndernas delegationsordningar i Nynäshamns kommun är antagen.

Dataskyddsombud utsedd

Maria Ekstedt på kommunstyrelseförvaltningen är utsedd till dataskyddsombud för kommunstyrelsen.

Markanvisningstävling Nickstahöjden

Kommunstyrelsen beslutade att starta projektet ”markanvisningstävling Nickstahöjden” med start våren 2019. Genom markanvisningstävling kan kommunen få in förslag för att hitta innovativa lösningar på trafiklösningar och bebyggelse. När ett vinnande förslag har utsetts går processen vidare med detaljplanering och markanvisning för vinnaren.

Sidan granskad 2018-05-21
Sidansvarig: Heidi Slotte

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp