Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Revisorer 2015 – 2018

För mandatperioden 2015 – 2018 har kommunfullmäktige utsett sex stycken revisorer:

Sakkunnigt biträde till revisorerna

Revisorerna och lekmannarevisorerna har genom upphandling anlitat sakkunnigt biträde till hjälp med revisionsuppdraget. För innevarande upphandlingsperiod har företaget PwC anlitats i syfte att genomföra olika granskningar på revisorernas uppdrag.

Lagreglerad revision och god revisionssed

Som stöd för att genomföra lagreglerad revision och följa god revisionssed använder kommunrevisionen:

  • Kommunallag och aktiebolagslag
  • Revisionsreglemente
  • God revisionssed i kommunal verksamhet

Revisionsrapporter

Varje år genomför revisorerna ett antal fördjupade granskningar av olika verksamheter, processer och rutiner samt av årsredovisning och delårsrapport. För varje genomförd granskning upprättas en skriftlig revisionsrapport. Rapporterna finns samlade här nedan med innevarande år överst.

2018

2017

2016

2015

Sidan granskad 2018-04-10
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp