Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 174-178 Inkomna ärenden och medborgarförslag med mera

Här redovisas inkomna ärenden, medborgarförslag, meddelanden, avsägelser och valärenden. I slutet av filmen finns dessutom en liten julhälsning.

§ 174 Inkomna ärenden

Den 27 november 2015 inkommen skrivelse från Anders Grenfors angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.

§ 175 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag har inkommit från Gunilla Eriksson om cykelställ med tak i Spångbro. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnads-nämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslag om cykelställ med tak i Spångbro till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

§ 176 Meddelanden

Barn- och utbildningsnämnden har den 5 november 2015, Bun §140, tagit beslut om ändring av taxa för, förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

§ 177 Avsägelser

Adriana Haximustafa (S) har den 12 november 2015 inkommit med en skrivelse där hon begärt entledigade från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige med omedelbar verkan.

Anki Lindeberg (S) har inkommit med en skrivelse och begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden från och med den 1 januari 2016.

§ 178 Valärenden

Agneta Tjärnhammar nominerade, å den borgerliga alliansens vägnar, Noomi Hertzberg-Öberg (KD) som ledamot i Socialnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna valärendet samt lägga resterande information till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-12-14
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp