Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 173 Svar på medborgarförslag om förskola eller pedagogisk omsorg på Torö

I ett medborgarförslag föreslår Gustav Seidow att kommunen startar en förskola eller pedagogisk omsorg på Torö. Medborgarförslaget har remitterats till barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget på punkten att kommunen ska öppna förskola eller pedagogisk omsorg på Torö och godkänna medborgarförslaget på punkten att barn- och utbildningsnämnd med förvaltning inför ett eventuellt öppnande av enskild pedagogisk omsorg stödjer förslagsställaren och de andra intressenterna i detta. Vidare beslöt nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera tjänsteutlåtandet med förtydliganden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-12-14
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp