Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 171 Avtal om lokalbidrag till Sorunda Ridklubb

Kultur och fritidsnämnden har hemställt till kommunstyrelsen att ytterligare 270 000 kronor avsatts från kommunstyrelsens ofördelade
medel för 2015 avseende utökat lokalbidrag till Sorunda ridklubb.

Sorunda Ridklubb har bedrivit ridskoleverksamhet i 35 år, varav de senaste 22 åren på Vansta gård. För sin verksamhet på Vansta gård hyr Sorunda Ridklubb byggnader och mark samt köper instruktörstjänster av Vanstastiftelsen.

Sorunda Ridklubb köper årligen ridskoletjänster från Vanstastiftelsen för ca 3,6 miljoner kronor. Enligt uppgifter som Sorunda Ridklubb lämnat till Kultur- och fritidsavdelningen har föreningen 2015 totalt 466 medlemmar varav 202 är flickor och 14 pojkar i åldern 7-20 år.

Sorunda Ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Sorunda Ridklubb har sedan 2001 ett beviljat lokalbidrag på 570 000 kronor per år för att täcka del av kostnader for lokalhyror. Det utökade bidraget på 700 000 kronor per år, i 20 år, söks för att Sorunda Ridklubb ska kunna hyra den om- och tillbyggnation av ridhus och läktare som genomförs av Vanstastiftelsen.

Efter om- och tillbyggnationen kommer föreningen att dipsonera ett ridhus med måtten 20x60 meter med läktare samt ett ridhus med måtten 20x40 meter.

Sorunda Ridklubb gör bedömningen att de utökade lokalerna behövs för att man ska kunna bedriva och utöka ridverksamheten. I dagsläget bedrivs ridskola för barn och ungdomar i åldern 6-20 år samt ridverksamhet för barn och unga vuxna med funktionsnedsättning.

Klubben har en omfattande tävlingsverksamhet med klubb-, distrikts- och nationella tävlingar. Under 2015 har föreningen bland annat genomfört ett SM för "Ryttare med funktionsnedsättning & Special Olympics".

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna kultur och fritidsnämndens avtal om lokalbidrag med Sorunda ridklubb.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-12-14
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp