Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 168 Revidering av det kommunala pensionärsrådets instruktioner

Det har uppmärksammats både av kommunen och av det kommunala handikapp- och pensionärsrådet att det finns behov av att se över rådens instruktioner inför mandatperioden 2015-2018.

Av denna anledning har kommunchefen initierat ett uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen med syfte att ta fram förslag till nya instruktioner.

Översynen har lett till ett antal förslag och justeringar av nuvarande instruktion såsom bland annat att:

  • Rådets uppdrag förtydligas.
  • Kommunstyrelsen ansvarar för de administrativa uppgifterna kopplade till rådet.
  • Kommunstyrelsen utser samtliga av rådets kommunala ledamöter och rådets vice ordförande.
  • Fördelningsprincipen för organisationernas representation i rådet har förtydligats.
  • De politiskt valda ersättarnas närvarorätt på rådets sammanträden begränsas.

Genom revideringen önskar man åstadkomma en effektivisering och kvalitetssäkring av pensionärsrådet så att rådets syfte och funktion återspeglas på pensionärsrådets sammanträden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

Att anta förslag till nytt reglemente för det kommunala pensionärsrådet i Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-12-14
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp