Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 154 Val till nämnder och styrelser med mera

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att ersättare i nämnder och styrelser ska tjänstgöra i följande ordning från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018.

Ärendet tog lång tid så därför är den uppdelad i två filmer.

Förslag till beslut​

 • Ersättare som tillhör samma parti som frånvarande ledamot i den ordning de upptagits i protokollet över valet.
 • Ersättare tillhörande annat parti i följande ordning och i den ordning de upptagits i protokollet över valet. Se nedan.
 • Vid tillämpning av regler i gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun om ersättares tjänstgöring tillhör ledamöter och ersättare som representerar Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet den politiska majoriteten.

För Socialdemokraterna

 1. Folkpartiet
 2. Miljöpartiet
 3. Pensionärspartiet

För Folkpartiet

 1. Socialdemokraterna
 2. Miljöpartiet

För Moderaterna

 1. Centerpartiet
 2. Kristdemokraterna

För Centerpartiet

 1. Moderaterna
 2. Kristdemokraterna

För Kristdemokraterna

 1. Moderaterna
 2. Centerpartiet

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp