Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 151 Nya ordningsföreskrifter för torghandel i Nynäshamns kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en översyn som presenteras i rapporten: Översyn av Nynäshamns kommuns torghandelsföreskrifter och taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn.

I översynen föreslås ett antal förändringar av ordningsföreskrifterna för torghandel. Tiderna för när torghandel tillåts behöver korrigeras för att uppfylla kraven i gällande lagstiftning.

I utredningen framkommer att förutsättningar för torghandelsplatser i Ösmo och Sorunda saknas. Platsen där torghandel bedrivs i Nynäshamns centrum behöver korrigeras med anledning av det så kallade Centrumlyftet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  • Anta förslaget till nya ordningsföreskrifter för torghandel i Nynäshamns kommun och att de träder i kraft den 1 februari 2015.
  • Överlämna föreskrifterna till Länsstyrelsen enligt 3 kap. 13 § första stycket ordningslagen.
  • Överlämna föreskrifterna och taxan till Kommerskollegiet enligt § 15a lagen om tjänster på den inre marknaden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp