Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 149 Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Samordningsförbundet Östra Södertörn har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2013.

Enligt förbundsordningen ska styrelsen i samband med bokslutet årligen redovisa verksamhetens utfall till förbundsmedlemmarna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting, Haninge kommun, Nynäshamns kommun och Tyresö kommun. 

Kommunernas fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter utsedda av deras respektive fullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Bevilja ansvarsfrihet för 2013 för den av Nynäshamns kommun utsedda styrelseledamoten och suppleanten i Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp