Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 59-63 Inkomna ärenden, meddelanden, medborgarförslag, avsägelser och valärenden

Inkomna meddelanden, ärenden med mera.

§ 59 Inkomna ärenden

 • Migrationsverket har inkommit med överenskommelse om mottagande av samt anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn.
 • Länsstyrelsen har inkommit med ny sammanräkning för socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige där Parwana Sohrabi (S) är ny ledamot och Margareta Björnsson (S) är ny ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 60 Inkomna medborgarförslag

 • Medborgarförslag har inkommit från Bo Carlsson om att omfördela budgetpengar till drift och underhåll av övriga kommundelar, inte bara tätorten Nynäshamn, samt att återskapa en vattenreserv för Ösmo. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Fler bilagor till ärendet finns på kommunstyrelseförvaltningen.
 • Medborgarförslag har inkommit från Carl Einerfors om att kommunen genom ett politiskt beslut skjuter till mer pengar så att upphandling av paviljonger på Estö IP kan ske. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

 • Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att omfördela  budgetpengar till drift- och underhåll av övriga kommundelar, samt att  återskapa en vattenreserv i  Ösmo till miljö - och samhällsbyggnads- nämnden.
 • Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att kommunen genom ett politiskt beslut skjuter till mer pengar så att upphandling av paviljonger på Estö IP kan ske till barn- och utbildningsnämnden.

§ 61 Inkomna meddelanden

 • Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 februari 2014 att bordlägga medborgarförslaget om att bredda boulebanan i Ösmo för att lyfta frågan i kommunstyrelsen.
 • Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 februari 2014 att anse  medborgarförslaget om ny kommunal badplats i Ösmo besvarat.
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 mars 2014 att avslå medborgarförslaget om trafiksäkra busshållsplatser i Ösmo.
 • Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 mars 2014 att avslå medborgarförslaget om toalett i Svandammsparken.
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 mars 2014 om  medborgarförslaget om att ersätta de trappor som ansluter Trollvägen med Vikgatan och Estövägen med en asfalterad gång- och cykelväg. Åtgärden att ersätta trapporna på Apstigen med en asfalterad gång- och cykelväg tas med på förvaltningens lista åtgärder som finns upptagna i kommunens tillgänglighetsplan och gång- och cykelplan ska fortsatt prioriteras i första hand.
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 mars 2014 att anse medborgarförslaget om att anlägga en cykelväg mellan Vanstastallet och Spångbro besvarat.
 • Kommunstyrelsen beslutade den 19 mars 2014 att bifalla medborgarförslaget angående uppvaktning av 100-åringar.
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 mars 2014 att anse medborgarförslaget om att förlänga trottoaren mellan Björn Barkmans väg och Sköndalsvägen besvarat.
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 mars 2014 att avslå medborgarförslaget om att enkelrikta Järnvägsgatan vid Svandammsskolan.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 62 Avsägelser

 • Morgon Karlsson (PP) har i en skrivelse den 18 mars 2014 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige med omedelbar verkan.
 • Hanna Lind (KD) har i en skrivelse den 27 mars 2014 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med omedelbar verkan.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 63 Valärenden                

Inga valärenden hade inkommit till och med den 31 mars 2014.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

§ 59-63 Inkomna ärenden, meddelanden, medborgarförslag, avsägelser och valärenden

Inkomna meddelanden, ärenden med mera.

§ 59 Inkomna ärenden

 • Migrationsverket har inkommit med överenskommelse om mottagande av samt anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn.
 • Länsstyrelsen har inkommit med ny sammanräkning för socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige där Parwana Sohrabi (S) är ny ledamot och Margareta Björnsson (S) är ny ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 60 Inkomna medborgarförslag

 • Medborgarförslag har inkommit från Bo Carlsson om att omfördela budgetpengar till drift och underhåll av övriga kommundelar, inte bara tätorten Nynäshamn, samt att återskapa en vattenreserv för Ösmo. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Fler bilagor till ärendet finns på kommunstyrelseförvaltningen.
 • Medborgarförslag har inkommit från Carl Einerfors om att kommunen genom ett politiskt beslut skjuter till mer pengar så att upphandling av paviljonger på Estö IP kan ske. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

 • Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att omfördela  budgetpengar till drift- och underhåll av övriga kommundelar, samt att  återskapa en vattenreserv i  Ösmo till miljö - och samhällsbyggnads- nämnden.
 • Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att kommunen genom ett politiskt beslut skjuter till mer pengar så att upphandling av paviljonger på Estö IP kan ske till barn- och utbildningsnämnden.

§ 61 Inkomna meddelanden

 • Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 februari 2014 att bordlägga medborgarförslaget om att bredda boulebanan i Ösmo för att lyfta frågan i kommunstyrelsen.
 • Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 februari 2014 att anse  medborgarförslaget om ny kommunal badplats i Ösmo besvarat.
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 mars 2014 att avslå medborgarförslaget om trafiksäkra busshållsplatser i Ösmo.
 • Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 mars 2014 att avslå medborgarförslaget om toalett i Svandammsparken.
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 mars 2014 om  medborgarförslaget om att ersätta de trappor som ansluter Trollvägen med Vikgatan och Estövägen med en asfalterad gång- och cykelväg. Åtgärden att ersätta trapporna på Apstigen med en asfalterad gång- och cykelväg tas med på förvaltningens lista åtgärder som finns upptagna i kommunens tillgänglighetsplan och gång- och cykelplan ska fortsatt prioriteras i första hand.
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 mars 2014 att anse medborgarförslaget om att anlägga en cykelväg mellan Vanstastallet och Spångbro besvarat.
 • Kommunstyrelsen beslutade den 19 mars 2014 att bifalla medborgarförslaget angående uppvaktning av 100-åringar.
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 mars 2014 att anse medborgarförslaget om att förlänga trottoaren mellan Björn Barkmans väg och Sköndalsvägen besvarat.
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 mars 2014 att avslå medborgarförslaget om att enkelrikta Järnvägsgatan vid Svandammsskolan.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 62 Avsägelser

 • Morgon Karlsson (PP) har i en skrivelse den 18 mars 2014 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige med omedelbar verkan.
 • Hanna Lind (KD) har i en skrivelse den 27 mars 2014 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med omedelbar verkan.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 63 Valärenden                

Inga valärenden hade inkommit till och med den 31 mars 2014.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Andra ärenden i detta kommunfullmäktigemöte

Det ärende du nu ser är det som är blåmarkerat

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp